اخبار

سخنرانی جناب آقای دکتر جوادی در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر جوادی سخنان خود را با تاکید بر این نکته که گردشگری سلامت در استان اصفهان باعث پیشرفت اقتصادی در مسئله بهداشت و درمان می شود اما منوط بر اینکه زیرساخت های مربوطه نیز فراهم گردد، آغاز نمودند.

سخنرانی جناب آقای دکتر کلیدری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر کلیدری در ابتدای سخن عمده ترین دغدغه موجود را کمبود تخت های بیمارستانی دانستند و به وجود 7000 تخت فعال بیمارستانی اشاره و اعلام نمودند که این میزان باید به دو برابر افزایش یابد. همچنین در بخش بستری سهم بخش دولتی را 65% و بخش خصوصی را 35% دانستند که این موضوع بیانگر فعالیت کم در بخش خصوصی می باشد.

سخنرانی سرکار خانم دکتر چنگیز در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر چنگیز در ابتدا ضمن تایید صحبت های ایراد شده در خصوص گردشگری سلامت در خصوص بازده اقتصادی گردشگری و تاثیری که می تواند در ایجاد اشتغال و توسعه شهری داشته باشد، لزوم نگاه دور اندیشانه تر به گردشگری سلامت را مهم تلقی نمودند.

سخنرانی دکتر محمد جهانگیری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر جهانگیری در ابتدا گردش مالی در سال 2017 را طبق گزارش شورای گردشگری و سفر مبلغ 2.000 میلیارد دلار عنوان کردند که 4/1 آن (بالغ بر 500 میلیارد دلار) مختص گردشگری سلامت می باشد و خاطر نشان کردند با توجه به سهم یک درصدی ایران، درآمد ما از گردشگری سلامت مبلغی بالغ بر 5 میلیارد دلار می باشد.

سخنرانی دکتر فریدون الهیاری در زمان برگزاری نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان

دکتر الهیاری در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه اصفهان در حوزه گردشگری سلامت دارای ظرفیت های بالایی می باشد خاطر نشان کردند ؛ امروزه اصفهان به لحاظ ظرفیت های بالای تخصصی، متخصصان برجسته و صاحب نام و همچنین تیم جراحی زبده ؛ افرادی که به خدمات درمانی و رفاهی نیاز دارند را از نقاط مختلف جهان گرد هم آورده و این خدمات را به آنان ارائه می دهد.