اخبار

شهرک سلامت اصفهان میزبان دپارتمان گردشگری می شود

مدیر بهره‌برداری شهرک سلامت اصفهان گفت: نمایشگاه و کنفرانس گردشگری سلامت اصفهان در نخستین شهرک سلامت کشور برگزار می شود.

تشریح بازدید شهردار اصفهان از مجموعه شهرک سلامت

مهندس هیبتی مدیر بهره برداری شهرک سلامت اصفهان با مثبت ارزیابی نمودن بازدید شهردار اصفهان از شهرک سلامت به ارائه توضیحاتی نیز در خصوص روند پیشرفت این پروژه ملی پرداخت.

بازدید شهردار اصفهان از شهرک سلامت اصفهان

شهردار اصفهان شهرک سلامت را کانون امید به زندگی برای بیمارانی دانست که از ادامه زندگی مایوس شده اند

بازدید پروفسور وبر رئیس انجمن لیزر اروپا از شهرک سلامت اصفهان

پروفسور وبر رئیس انجمن لیزر اروپا ؛ شهرک سلامت پروژه بزرگی است که می تواند آینده پزشکی ایران را تغییر دهد